Kalite

Ham Madde

Ürünlerimizde kullandığımız ham maddeleri seçerken kalite konusunda dünya standartlarını baz alıyoruz. Dünya’ nın en büyük vitamin ham madde üreticisinden, en iyi kaynaklardan, en doğal haliyle ve hiçbir katkı işlemine maruz kalmamış olan ham maddeleri alıp, en ileri teknolojiye sahip laboratuvarlarda test edip, yüksek kalite ve hijyen belgelerine sahip üretim tesislerimizde işliyoruz.

Ürünlerimizde kullandığımız vitaminler ve balık yağının ham maddeleri üretim ve elde ediliş teknikleri itibariyle patentli ham maddelerdir. Vitaminler için Quali® logomuzu, Omega 3 için ise Meg-3 logolarımızı kullanmaktayız. Örneğin; Omega-3, Meg-3patentine sahip bir ham maddedir. Balık yağı ham maddesinin Meg-3® patentine sahip olması MEG-3 logosu, bu üründe dünyanın en güvenilir ve sürdürülebilir kaynaklarından elde edilen balık yağının kullanıldığı anlamına gelmektedir. Quali logoları ise, vitaminlerde kullanılan ürünlerin 4 ana prensip olan kalite, güvenilirlik, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ilkelerine göre üretildiği anlamına gelmektedir. Neden DSM’yi tercih ediyoruz?

Sertifikalar

GMP: İyi Üretim Uygulaması

GMP: İyi Üretim Uygulaması

Uluslararası bir standart olan GMP (Good Manufacturing Practices) İyi Üretim Uygulaması, gıda sektöründeki kuruluşların asgari koşullarda aynı ürünü her zaman aynı kalitede üretebilmesini hedefler. GMP standartları, bir gıda ürününün her zaman güvenilir olmasını sağlayacak olan, üretim sürecindeki uygulamalardır. Ürünün ham madde halinden tüketiciye ulaştığı son haline kadar olan tüm süreçlerde eksiksiz denetim amaçlanır. Üretim sürecinde teknik kalitenin dışında tüm personelin de bilinç düzeyinin yüksek olması sağlanır.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Dünya çapında güvenli gıda üretim ağı kurmak için oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. ISO 22000 Standardı, gıda ürünlerinin üretim sürecinin her ayağını denetlemektedir. ham maddeden üretim tesisine ve ekipmanlarına, üretim sırasında tesis ve personel hijyen koşullarından depolamaya ve tedarikçi seçimine kadar son tüketiciye ulaşacak olan ürünün kontrolleri ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile kontrol altında tutulmaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 müşteri beklentisini tamamıyla karşılayıp müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik hazırlanmış uluslararası kalite standartları sistemidir. Ürünün ya da hizmetin uluslararası kabul görmüş kalite seviyesinde üretildiğini belgeleyen sertifikadır. ISO 9001 standartları her 5 yılda 1, uygulayıcılarının ihtiyaçları ve revizyonları da göz önüne alınarak ISO tarafından güncellenir ve yeniden yayınlanır. ISO 9001:2015, standart sisteminin 2015 yılında yayına alındığını gösterir.

Üretim Tesisi

2500 metrekarelik kullanım alanına sahip olan üretim tesisimiz, gıda takviyeleri ve fonksiyonel gıda ürünleri üretimi için uluslararası standartlara sahiptir. GMP, ISO 22000, ISO 9001, HACCP sertifikalarına sahip olan tesis, gıda güvenliği ve insan sağlığına uygunluğu konularında sürekli olarak denetlenmektedir.

Uluslararası standartlar ile yapılan bu denetlemeler, aynı şekilde hijyen ve kalite standartlarına uygunluk konularında da gerçekleştirilmektedir. Gıda üretimi konusunda az sayıda üretim tesisinine verilmiş olan GMP (Good Manufacturing Practices) İyi Üretim Uygulaması belgesi, tesislerimizin kalite ve güvenirlilik göstergelerinden sadece bir tanesidir.

Test & Analiz

Ürünlerimizin test ve analizleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanmış olan, TÜRKAK Akreditasyonu bulunan ve konusunda Türkiye’nin en gelişmiş laboratuvarlarına sahip Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkez Laboratuvarları’nda yapılmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkez Laboratuvarları insan sağlığını birebir olarak etkileyecek gıdaların kalitelerini ölçerek gerekli görülen tüm kimyasal analizlerin yapılabildiği bir laboratuvardır. Yeditepe Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, güvenirliliğini en yüksek seviyede tutabilmek için periyodik olarak ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılmaktadır.